06 362 70 986 miranda@optimahealth.nl

Prognos Diagnose en Therapie

Door Martin Möhrke FAIM, Foundation for Alternative and Integrative Medicine www.faim.org

Ruimtevaartgeneeskunde Prognos® is een computer-analyse systeem afkomstig uit de ruimtevaartgeneeskunde ter herstel van chronische klachten en het behoud van een goede gezondheid. Het is bij diverse lange vluchten, zoals de MIR vlucht met Prof. Dr. Poljakov met succes toegepast om de astronauten gezond te houden.

Het is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen en kan ook op baby’s toegepast worden. Prognos® is een unieke innovatieve combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energieën in de meridianen en Westerse high-tech computertechnologie, gebaseerd op wetenschappelijke feiten en praktijkervaring. Met behulp van de Prognos meetapparatuur en de bijbehorende software kan door middel van een huidweerstandsmeting op 24 punten aan de handen en de voeten bepaald worden wat de energetische toestand van de betreffende acupunctuurmeridianen is. De elektrische geleidingswaarde die hier uit komt is een maat voor onder andere orgaanfunctie’s. De Westerse reguliere geneeskunde en het Prognos-systeem blijken elkaar in de dagelijkse praktijk uitstekend aan te vullen en wordt reeds in 55 landen toegepast.

Er is wetenschappelijk aangetoond dat de metingen uitgevoerd met het Prognos-systeem reproduceerbaar zijn (1,2,3). De huidweerstandsmetingen worden uitgevoerd met behulp van een verende meetstift, waardoor de meetdruk altijd constant is. Bij de meeste andere methoden die gebruikt worden om dit soort waarden te bepalen, zoals de Voll methode en de Vega test is dat niet zo.

Volgens de acupunctuur kunnen we ons lichaam verdelen in 24 onderdelen. De gezondheidstoestand van deze 24 onderdelen representeren zich in de energetische toestand van de meridianen die met Prognos® meetbaar is. Ieder van de 12 onderdelen (links en rechts) heeft een relatie met een orgaan en een bepaalde wervel, een deel van het gebit en het bewegingsapparaat, een bepaalde emotie, een chakra, een basibehoefte en een systeem (bijvoorbeeld de longmeridiaan met het immuunsysteem). De 12 meridianen hebben op een bepaalde manier invloed op elkaar, dit wordt beschreven in de zogenaamde 5-elementen leer en is behulpzaam bij het elimineren van oorzaken van klachten. Om de meting te kunnen uitvoeren, maakt de behandelaar een meetkring tussen de patiënt en het Prognos-systeem. De patiënt krijgt hiervoor een bandje om de pols en de behandelaar meet op 24 punten aan het begin en einde van de meridianen aan de handen en de voeten. Tijdens de meting krijgt de patiënt een koptelefoon op waar gedigitaliseerde signalen uitkomen met behulp waarvan de behandelaar de aanwezige oorzaken kan bepalen. Deze signalen zijn innovatieve, uniek aan het Prognos-systeem gekoppelde Diagnose-Frequentie-Spectra, die met grote nauwkeurigheid de aanwezige en te behandelen oorzaken aantonen.

Enkele verbanden:

Meridiaan
Orgaan
Systeem
Emotie
Wervel
Long
Long
Immuunsysteem
Verdriet
Th 2/3
Dikke darm
Dikke darm
Lymphesysteem
Starheid
C 6/7 L 4/5
Maag
Maag
PH regulatie
Zorgen maken
Th 12
Milt
MiltPancreas
Vegetatief zenuwstelsel
Zelfvertrouwen
Th 11
Hart
Hart
Gevoelswereld
Hartzeer
Th 5/6
Dunne darm
Dunne darm
Psyche, stemming
Kwetsbaar
C 7,Th 1
Blaas
Blaas
Wervelkolom
Onzekerheid
C 7,Th 1
Nier
Nier
Elektrolytenhuishouding
Angst
L 2
Kri
Bloedvaten
Doorbloeding, vitaliteit
Gespannen
Th 4
Dri
Hormonen
Endocriensysteem
Somber
C 2/3
Gal
Gal
Vetstofwisseling
Ergernis
Th 10
Lever
Lever
Eiwitstofwisseling
Boosheid
Th 9

Iedere acupunctuur meridiaan heeft invloed op en houdt verband met diverse onderdelen van ons lichaam.
Zo kan een energetische verstoring van de Longmeridiaan bijvoorbeeld te maken hebben met de longen, een storing van het immuunsysteem, onverwerkt verdriet, gebrek aan begrip, de bicepspees of een bewegingsstoornis ter hoogte van Th2-Th3. Met behulp van de metingen van het Prognos-systeem kan bij een energetische verstoring van een bepaalde meridiaan vastgesteld worden met welk van de corresponderende onderdelen van ons lichaam deze afwijkende waarde te maken heeft en vervolgens welke oorzaken hiervoor verantwoordelijk zijn. Prognos® Diagnose en Therapie Prognos® is een integraal systeem, waarbij kennis van acupunctuur, reguliere geneeskunde, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, bioresonantie therapie, emotionele therapieën, coaching, chakra balancing, computer-analyse, praktijkervaring en andere natuurlijke geneeswijzen gecombineerd worden tot één diagnose- en therapiesysteem (5). Dit heeft geleid tot de IDT® (Integrale Diagnose en Therapie module) van het Prognos-systeem, die ontwikkeld is door Eric van Schijndel. Een groot aantal wetenschappers hebben hier aan meegewerkt, zoals Prof F.A. Popp (ontdekker van biofotonen) uit Duitsland. Het resultaat is dat oorzaken van ziekten vastgesteld en opgeheven worden, er geen symptomen bestreden worden en klachten definitief verdwijnen. De combinatie van verschillende methoden vinden we terug in het vaststellen van de 20 verschillende oorzaken, die geleid hebben tot de aanwezige meridiaan storingen, zoals beschreven wordt bij diagnose. Ook de therapiemiddelen die ingezet kunnen worden zijn uit verschillende systemen afkomstig en passen bij de aanwezige oorzaken. De uitkomsten van de Prognos® metingen geven antwoord op de volgende vragen: – Welke meridianen en systemen zijn er verstoord bij de betreffende patiënt – Door welke oorzaak is deze verstoring opgetreden of wordt deze in stand gehouden – Met welke middelen en maatregelen zijn deze oorzaken op te heffen bij de desbetreffende patiënt en daarmee de chronische klachten te verbeteren of te genezen. In principe kunnen alle klachten met Prognos® behandeld worden. Veel behandelde klachten zijn chronische vermoeidheid, burn-out, spier- en gewrichtsklachten, allergieën, migraine, hoofdpijn, darmstoringen, huidklachten, hormoonstoringen, emotionele storingen zoals angsten en depressies, ADHD, multiple sclerose en reumatische klachten.
Bij klachten is het altijd wenselijk eerst de huisarts en eventueel een specialist te bezoeken, alvorens tot een Prognos® meting over te gaan, omdat er sprake kan zijn van ernstige aandoeningen, die direct specialistisch behandeld moeten worden. Doel van prognos Behandeling met Prognos® kan de volgende doelen hebben:
1. Klachten verhelpen en weer gezond worden. Met behulp van Prognos worden oorzaken van klachten opgespoord en vervolgens behandeld. De klachten zijn vaak veroorzaakt door schimmels, virussen, bacteriën en parasieten. Ook schadelijke stoffen van buitenaf kunnen klachten tot gevolg hebben, bijvoorbeeld insecticiden, kleur- en verfstoffen, medicijnresten en zware metalen. Andere veroorzakers van klachten zijn bijvoorbeeld niet verwerkte emoties, straling van elektrische apparaten, littekens, gebitsstoring en tekorten van vitamines en mineralen. Niet te onderschatten oorzaken, die bij andere behandelwijzen vaak niet ontdekt en behandeld worden, zijn miasmes, hersenkernen, chakra’s, basisbehoeften, autonome zenuwstelsel en matrixstoring. Vaak ligt de oorzaak ver in het verleden en zijn patiënten afhankelijk van medicijnen die meestal slechts de symptomen bestrijden. Prognos® herstelt het evenwicht zodat de klachten verdwijnen en medicijnen soms niet meer nodig zijn. 
2. Gunstig beïnvloeden van chronische ziekten. Chronische ziekten zoals ernstige suikerziekte en reuma zijn over het algemeen niet te genezen met Prognos®. De behandeling kan echter wel een goede invloed hebben en de ziekte beter beheersbaar maken. Hierdoor hebben de patiënten minder klachten en voelen zich aanzienlijk fitter.
3. Voorkomen van klachten. Lang voordat er klachten optreden zijn de energieën in de meridianen al meetbaar verstoord. Prognos® kan deze energetische verstoringen vaststellen. Op deze manier kan de behandelaar vroegtijdig preventieve maatregelen adviseren en kunnen ziekten worden voorkomen. Preventie is nuttig voor iedereen die gezond wil zijn. Prognos wordt niet alleen gebruikt in praktijken en klinieken voor diagnose en therapie, maar is ook nuttig voor het optimaliseren van sportprestaties, het terugdringen van het ziekteverzuim in het bedrijfsleven en ter ondersteuning van anti-aging programma’s in kuuroorden en health centra.

Diagnose: Op zoek naar oorzaken

De behandelaar zal in het eerste gesprek de voornaamste klachten inventariseren en vragen stellen over het gebruik van medicijnen en andere middelen. Als er natuurlijke middelen geadviseerd worden moeten die passen bij de bestaande medicatie. Er wordt ook informatie verkregen door bijvoorbeeld naar de tong, het gezicht en de nagels te kijken (6). Vervolgens meet hij met het Prognos® computer-analyse systeem de energietoestand van de 24 hoofdmeridianen, zoals die in de acupunctuur bekend zijn. De meetwaarden zijn gebaseerd op de huidweerstand ter plaatse van het betreffende punt (7). Hoe hoger de huidweerstand hoe minder energie de betreffende meridiaan heeft en hoe groter de storing. Aan de hand van de meetresultaten die op het beeldscherm verschijnen in duidelijke grafieken en overzichten (afbeelding 2) kan de behandelaar bepalen welke van de 24 meridianen een energetische verstoring hebben, door welke oorzaak deze verstoring is opgetreden (afbeelding 3) en waarmee dit te verhelpen is (afbeelding 4). Bovendien kan er bepaald worden welke oorzaak als eerste behandeld moet worden voor een snel en blijvend resultaat. De hoogste groene balk geeft aan dat deze oorzaak het beste als eerste behandeld kan worden om evenwichtsherstel tot stand te brengen.

 

In het voorbeeld is er sprake van een patiënt met reeds 4 jaar bestaande fibromyalgie.
De meridiaan met de grootste energetische storing is de Drievoudigeverwarmer meridiaan (Dri) die correspondeert met het hormonale systeem. Tijdens vervolgmetingen blijkt er sprake te zijn van een hypothalamusstoring, in de acupunctuur bekend als hypothalamussyndroom. Als belangrijke oorzaken  treffen we een sluimerende virale belasting, miasme en matrixstoring aan. Voor wat betreft de virustherapie blijkt dat Virus Frequentie 1 een goed effect bij deze patiënt zal hebben. Bij de patiënt waren de klachten na vier behandelingen in 4 maanden tijd 90 % verbeterd. Tussen de sessies slikken de patiënten dagelijks natuurlijke preparaten in de vorm van druppels en capsules.

Conclusie

Het Prognos® diagnose en therapie systeem is geschikt voor het behandelen van chronische klachten als complementaire alternatieve geneeskunde. Met name als de reguliere aanpak geen uitkomst meer biedt bij een patiënt met chronische klachten, is het voor de huisarts zinvol te verwijzen naar een praktijk waar het Prognos® diagnose en therapie systeem toegepast wordt (zie voor adressen www.prognos.info).

Daarnaast kan het systeem, zoals gezegd ook preventief toegepast worden. Wat een erg belangrijke factor is dat u zeker weet dat u het juiste middel krijgt. Dat is uitstekend meetbaar.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Martin Möhrke van Prognos Nederland BV, 0031 (0)186 680 670 of mailen naar info @ prognos.info. Voor meer informatie kunt u ook de website bezoeken www.prognos.info

Literatuur
1. Colbert AP, Hammerschlag R, Aickin M, McNames J.Altern J. Reliability of the Prognos electrodermal device for measurements of electrical skin resistance at acupuncture points. Complement Med. 2004 Aug;10(4):610-6. Portland State University, Center for Health Research, Portland, OR, USA.
2. Treugut H, Görner C, Lüdtke R, Burghardt V V. Forsch Komplementarmed. 1998;5(6):284-289. Universiteit van Tübingen, Duitsland. 3. Kucera, Dr. M. Prof Bajevsky. Messung, auswertung und therapeutische maßnahmen mit Hilfe der Herzfrequenzvariabilität. Waldershof, Duitsland, 2005.
4. McTaggart, Lynne. Het Veld. Ankh-Hermes, Londen, UK 2004;77.
5. Schijndel, E. van. Handboek Integrale Diagnose en Therapie. Den Haag, Nederland. Medprevent, 2014.
6. Maciocia, Giovanni. De Grondslagen van de Chinese Geneeskunde. Brussel, Satas, België 2003.
7. Popp, Prof.Dr.Fritz-Albert. Die Regulations-Diagnostik. Co-med, 2003.
8. Schijndel, E. van. Ruimtevaart-technologie spoort de oorzaken van chronische klachten op. Co-med, 2003.
9. Sonia. Over dertien chakra’s gesproken! Voorschoten, De Gouden Kroon, 1999.
10. Krebs, Dr.Charles. A Revolutionary Way of Thinking. Melbourne Australië 1998.