06 362 70 986 miranda@optimahealth.nl

4G/LTE mobiel internet en WiFi, de grootste pandemie ooit?!

English version of the article can be found on:https://www.faim.org/4glte-mobile-internet-and-wifi-the-largest-pandemic-ever

3 Juni 2017 Nederlandse versie herzien.

(Martin Möhrke | FAIM – Foundation for Alternative and Integrative Medicine) Nog steeds staan veel mensen niet stil bij de mogelijke gevolgen die zij op termijn zullen ondervinden door de blootstelling aan mobiele telefoons, draadloze netwerken en andere stralingsproducerende apparatuur. Uiteraard met uitzondering van mensen die acute klachten hebben en die deze daar zelf aan relateren. Maar dat is een kleine groep. Uiteindelijk ontkomt geen levend wezen aan de invloed van onnatuurlijke straling op de celstructuren in het lichaam.

Note: We kunnen ons inmiddels veel meer zorgen maken over de slimme meter en de 5G die er aan komt. Na het lezen van dit artikel staan 2 nieuwe links naar 2 documentaires over de slimme meter en de 5G.

Er zijn eindelijk enkele Europese landen die maatregelen treffen om hun bevolking te beschermen, onder andere door voorlichting en verplichte waarschuwingen op verpakkingen van mobiele apparatuur. In Frankrijk bijvoorbeeld geldt op scholen een verbod op de GSM voor kinderen tot en met 14 jaar. De Raad van Europa heeft een resolutie aangenomen waarin zij een totaalverbod adviseert op mobiele telefoons en draadloos internet op scholen (Bron: Council of Europe, Document No. 12608, 6 mei 2011). Helaas wordt met deze resolutie in Nederland nog niets gedaan en duurt het mogelijk nog jaren voordat daar verandering in komt.

En dat terwijl er in de praktijken van artsen en andere medici steeds meer mensen komen met chronische, schijnbaar onverklaarbare klachten. Uit metingen met nieuwe medische apparatuur, bloedwaardes of uit een speekselanalyse blijkt dat de oorzaak anno 2012 bij één op de drie patiënten stralingsbelasting is. Helaas is dit nog niet goed doorgedrongen bij veel medici. Toch was al in 2002 circa één op de 30 patiënten stralingsbelast. Inmiddels is dat dus één op drie geworden. Bij 300 mensen met chronische klachten bleek uit onderzoek dat in 138 gevallen de belangrijkste oorzaak straling was. Schrikbarend. Sinds de grootschalige invoering van 3G en WiFi hotspots is het probleem dus nog vele malen erger geworden. We mogen ons afvragen wat na het uitrollen van de vierde generatie 4G/LTE mobiel netwerk gebeurt.

Tijdens metingen in het bloed zien we bij blootstelling aan (niet-ioniserende) straling enorme veranderingen in onder andere de bijnierbloedwaarden en het cortisolgehalte, maar ook in allerlei andere bloedwaarden evenals in de bloeddruk. Ook de waardes in een Heart Rate Variability-meting veranderen direct bij blootstelling aan een of meer verschillende vormen van niet-ioniserende straling. Bij diverse metingen met andere medische apparatuur ziet men ook veranderingen op allerlei niveaus. Zo is bijvoorbeeld met MRI/PET- en infraroodscans binnen enkele seconden veranderingen in de hersenen of een veranderde temperatuur van de huid waar te nemen. Bij experimenten met plankton en het blootstellen aan WiFi en/of 3G/4G straling blijkt dat plankton binnen enkele dagen dood of vervormd is. Bij WiFi duurt dat circa 96 uur, bij 3G circa 72 uur en bij 4G gebeurt dat binnen 48 uur. Wat doet het dan met onze cellen?

radiation

Zie ook www.medischethermografie.nl en www.borstscreening.nl 

Ook opmerkelijk is dat wanneer er WiFi-stations, DECT-toestellen en/of mobiele telefoons worden aangezet in een ruimte waar iemand een ECG of EEG ondergaat, terwijl die persoon zelf niets doet, de uitslagen op de ECG en EEG direct enorm veranderen. Dat betekent dat het lichaam op allerlei niveaus reageert door invloeden van elektromagnetische stralingsvormen.

Met het Prognossysteem, een meetmethode die de huidweerstand reproduceerbaar meet, kan men inmiddels ook interpreteren en conclusies trekken.

Grafiek 1 toont een meting van de meridianen. Een meridiaan is verbonden met alle organen, stelsels en functies in het lichaam. De groene lijn geeft de situatie aan van iemand die optimaal gezond is. De blauwe lijn is de situatie zoals we rondlopen met eventuele compensaties. Door middel van een kleine provocatie en een nieuwe meting (rode lijn) zien we waar de werkleijke zwakheden zitten. We zien links aan de rode lijn dat de milt-pancreasmeridiaan van de geteste persoon een onderenergie vertoont, evenals de kringloopmeridiaan. Verder is er vooral een overenergie, ofwel een ‘hyper’toestand. Deze onbalans is een typische weergave van een stralingsbelasting. De milt-pancreasmeridiaan is onder andere verbonden met het vegetatief zenuwstelsel en de kringloopmeridiaan, die onder andere is verbonden met de bloedvaten. Heft men de stralingsbelasting op, dan verbeteren de waardes en kan het lichaam herstellen. Uiteraard is er nog een diversiteit aan andere storingen die kan ontstaan door stralingsbelasting.

straling beeld prognos (faim)

In grafiek 2 een voorbeeld van een Prognosmeting met oorzaken. Er kunnen 19 van de 20 bestaande oorzaken redelijk eenvoudig gemeten worden door middel van huidweerstandsmetingen waarbij de toestand van het autonome zenuwstelsel wordt vastgesteld, maar ook de meridiaantoestand. Elke meridiaan is verbonden met een orgaan, spiergroep, wervels, gebitselement, emotie, chakra en een systeem (bijvoorbeeld immuunsysteem). Bij een groene balk is de oorzaak aanwezig en kan men er iets aan doen, bij een rode balk is de oorzaak niet aanwezig en kan men er niets aan doen, of dient men eerst een andere oorzaak op te heffen. Deze persoon dient eerst de stralingsbelasting op te heffen.

straling.bmp

Ook komt regelmatig voor dat de drievoudige-verwarmermeridiaan, die met het endocriene systeem is verbonden, lage waardes heeft. Meestal door prikkels of andere overbelasting van de hypothalamus, hypofyse of epifyse. Hier kunnen diverse oorzaken aan ten grondslag liggen, maar ook door overmatige straling wordt deze meridiaan en de daarmee verbonden organen en/of systemen beïnvloed.

In de praktijk ziet men steeds meer jonge kinderen met een stralingsbelasting en de meest uiteenlopende klachten. Vaak kinderen die heel druk of chronisch moe zijn. Ook bij huilbaby’s kan de oorzaak straling zijn (denk aan de babyfoon met DECT!).

Medicijnen moeten jaren uitvoerig onderzocht worden op eventuele bijwerkingen, terwijl straling van WiFi, 3G en 4G (inmiddels komt 5G er aan en zien we in de praktijk de gevolgen van 4G) zomaar worden ingevoerd zonder te weten wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Blijkbaar staan de overheden in een spagaat tussen gezondheid en economisch belang. Berichten over gezondheidsschade worden steeds vakkundig in de doofpot gestopt tot de tijd het niet meer toelaat. Door de sterke toename van de stralingsintensiteit zal naar verwachting in 2015 het systeem van de mens ernstig verstoord zijn geraakt door alle onnatuurlijke stralingsvelden die dagelijks door het lichaam gejaagd worden. Er is geen ontkomen meer aan.

Zoals gezegd, uit metingen met verschillende apparatuur blijkt dat er ernstige verstoringen optreden in allerlei lichaamsfuncties, waardoor er diverse, onbekende en vage symptomen optreden, die geleidelijk toenemen.

Kirlian vingers

Kirlian-camerameting van de vingers van een persoon, voor en na stralingsbelasting
(Ref: Onderzoek van Prof. Dr. Konstantin Korotkov, www.kirlian.nl www.korotkov.org).

Inmiddels is er vanuit de kwantumfysica alom bekend, dat het menselijk lichaam niet alleen een fysiek biochemisch gestel is, maar ook een informatieveld heeft die allerlei functies aanstuurt. Dit gebeurt op zeer subtiel niveau. Zodra er allerlei stralingsvormen op het lichaam losgelaten worden, verstoren deze de functies, waardoor er uiteindelijk fysieke symptomen en/of klachten ontstaan. Bloeddruk verandert door de stimuli op het zenuwstelsel en ook ontstaan onverklaarbare vermoeidheid of hyperactiviteit.

Een mens kan wel wat hebben en heeft een groot aanpassingsvermogen. Hij/zij zal zich ook aanpassen gedurende de dag, echter ‘s nachts horen wij te rusten en vrij te zijn van (niet-ioniserende) straling. Maar door elektrische bedden, waterbedden, wekkerradio’s, DECT-telefoons op het nachtkastje, de hele nacht WiFi aan en een mobiel onder het kussen of op het nachtkastje, worden we dag en nacht gebombardeerd met straling. Ook de buren hebben WiFi aan, evenals een DECT. Misschien als we alleen overdag wat straling zouden oplopen en niet ’s nachts, zou het misschien nog gaan, maar in het gemiddelde huis zijn soms wel vijf tot tien WiFi-zenders en drie DECT-telefoons te ontvangen, meerdere mobiele telefoons die dag en nacht aanstaan met Bluetooth, WiFi en 3G. Kinderen spelen volop met hun draadloze toys en/of tablets. En dan nog maar niet te spreken over de GSM-masten die op de daken van huizen/bejaardentehuizen geplaatst mogen worden. Normen zijn (ooit) gesteld voor één apparaat, maar er is nooit nagedacht dat we meer dan tien zenders in huis zouden hebben. De slimme meters zijn misschien wel de ergste want die zijn niet uit te zetten ( ook al zeggen ze dat deze uitgezet wordt op afstand, dat is alleen dat ze hem niet meer uitlezen, maar de antenne staat gewoon 24 u per dag aan. In de film Take back your power wordt aangetoond dat dit 300 x sterker is dan de gemiddelde wifi station.

De telecombedrijven hebben een aantal jaren geleden bij de overheid afgedwongen dat als zij zoveel moesten betalen voor de frequenties, zij dan hun masten overal zouden kunnen plaatsen zonder een vergunning aan te vragen. Terwijl de oorspronkelijke norm was vastgesteld op 100 meter van een woonhuis, maar dat was 10 jaar geleden.

Wat kunt u doen?
Vermijd zoveel mogelijk om te bellen met uw mobiele telefoon en als deze toch nodig is, gebruik dan een snoertje. Bevestig aan het snoertje een magneetje, verkrijgbaar bij elke elektronicazaak of leg een knoopje aan de kant van de telefoon. Stuur eventueel berichtjes of bel later terug met een vaste telefoon. Bel het liefst niet in de auto!

Zet uw WiFi, Bluetooth en 3G op uw mobiele telefoon uit zodra u deze niet gebruikt en draag hem zo min mogelijk op uw lichaam. Bellen kan ook zonder 3G, deze is alleen nodig indien u veel internet gebruikt op uw mobiel.

Schakel, zowel hardware- als softwarematig, uw Bluetooth en WiFi uitop uw computers, printers en andere draadloze apparatuur en gebruik uitsluitend kabels. Als dat niet mogelijk is, zorg er dan in ieder geval voor dat u ‘s nachts uw WiFi-router en alle WiFi-zenders heeft uitstaan (een tijdschakelaar kost rond de 10 euro) en voor de bekabeling kunt u prima een homeplugset gebruiken. Laat eventueel een woonbioloog metingen uitvoeren en u adviseren. Alleen: let op, laat u niet zomaar allerlei bollen, blokjes of producten aansmeren omdat door metingen is gebleken dat deze weinig of geen effect hebben op stralingsbelaste patiënten. Er zijn tot op heden slechts enkele producten gevonden die regulier meetbaar de mens kunnen helpen het lichaam/de omgeving in evenwicht te houden. Preventie is de beste remedie.

Zorg dat u in uw auto uw Bluetooth compleet uitschakelt of haal het zendstation uit uw auto. De meeste radio’s zenden continu een Bluetoothsignaal uit op zoek naar telefoons. Ook in de meeste navigatiesystemen zit Bluetooth, schakel deze ook uit. Stop al helemaal geen Bluetooth-ontvanger in uw oor!

Heeft u schoolgaande kinderen, verzoek dan de school om het gebruik van WiFi te beperken/verbieden/af te schaffen, inmiddels zijn er genoeg bewijzen voor dat het gebruik ervan slecht is. Ook de WHO en de Europese raad geven dit advies. In Canada en diverse andere landen is WiFi op scholen compleet verboden en in Frankrijk is het op school verboden voor kinderen onder de 14 jaar om een mobiele telefoon bij zich te dragen en/of ermee te bellen. Vraagt iemand zich wel eens af waarom kinderen de laatste tien jaar zo druk zijn en ADHD-symptomen hebben? De kinderen lopen op rubber zolen, zitten op school op plastic vloeren en ontvangen continu prikkels en overmatige stimuli, vooral door straling. De energie voeren ze niet af naar de aarde.

Gebruik geen DECT-telefoon. Gebruik daarentegen een telefoon met snoer of bestel een Eco+ Low DECT, deze schakelt zich volledig uit als er niet mee gebeld wordt. Loop zoveel mogelijk op blote voeten of leren zolen, vooral geen rubber.

Gebruik geen magnetron of zorg dat u meer dan 2,5 meter ervan verwijderd bent en laat al helemaal geen kinderen in de buurt van dit apparaat komen. Ook is aangetoond dat het eten daarmee gedenatureerd wordt en geen enkele energetische waarde meer bevat. Gebruik de magnetron dus ook niet voor ontdooien of opwarmen van babyvoeding. Gebruik daarvoor gezuiverd water.

De belangrijkste plek, uw slaapplaats!
‘s Nachts moeten wij tot rust komen en niet nog meer prikkels krijgen dan overdag. Een mens is, als hij slaapt, naar schatting 200-400 x gevoeliger voor straling of prikkels. Controleer of uw bed of die van de kinderen geen elektrische bronnen in de buurt heeft, dat wil dus ook zeggen: geen elektrische deken, geen waterbed, geen verstelbaar bed door middel van elektromotoren (stekker eruit), geen elektrische wekkerradio en uw mobiel in een andere kamer leggen, of, nog beter, uitzetten. Koop indien nodig een klein wekkertje op een batterij.

Woont u in de buurt van een elektriciteitshuisje, hoogspanningsmast of binnen een kilometer van een GSM- mast, overweeg dan aanpassing/bescherming of desnoods verhuizing als u erg gevoelig en altijd moe bent.

Let op alles wat straling afgeeft. Op veel pc’s zitten ook WiFi-antennes die vaak de hele dag aanstaan en niet gebruikt worden. Ook al is uw pc bekabeld, kijk in het configuratiescherm van uw PC en zet deze functie uit.

Een aantal symptomen van stralingsbelasting zijn:radiation

 • chronische vermoeidheid, hyperactiviteit. Druk rondom het hoofd
 • wakker worden tussen 3-6 uur
 • na hevig dromen: tandenknarsen of woelen
 • zweten zonder echt warm zijn, vooral ’s nachts
 • slapende of tintelende handen en voeten, vaak links
 • kramp in de voeten of kuiten (kan ook magnesiumtekort zijn)
 • stramme of stijve benen bij het opstaan
 • aandrang tot urineren zonder veel urine te produceren
 • hyperventileren, benauwdheid, hartkloppingen, verkrampt
 • gevoel dat uitstraalt van borst naar schouders en kaken
 • hoge bloeddruk, stijve (meestal) linker schouder
 • tintelend gevoel in maag en borst
 • De fysieke klachten zijn vaker links voelbaar dan rechts
 • Verdwijnen de symptomen na het opstaan en zodra u in beweging komt, denk dan aan elektro-smog/straling

U kunt zich bij diverse klinieken, die kunnen aantonen of u stralingsbelast bent, laten doormeten.

Ook zijn er veel producten op de markt met de claim dat ze straling weghalen. Een claim die niet klopt, omdat straling verwijderen onmogelijk is. Wel kunt u acties nemen om zo veel mogelijk uw gezondheid te verbeteren zodat u beter tegen de negatieve effecten van straling kunt.

Ook kunt u een geaarde onderlakenhoes (earthing sheet) gebruiken, die u op uw bed legt en die door middel van een draadje wordt verbonden met de aarde. Alle in het lichaam opgelopen straling voert u onmiddellijk af en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in meer dan 50% van de gevallen ontstekingen en ziektes sneller overgaan. Ze zijn er voor op bed en voor op kantoor. Ook stralingsbelasting van functies die niet zijn uit te schakelen, voert u hierdoor sneller af.

Inmiddels is 4G geïntroduceerd en we zien steeds meer mensen met veel klachten, dit is voor supersnel internet op uw mobiel. Deze frequentie is zo hoog dat het onze gezondheid ernstig zal aantasten. Over 2-3 jaar zal dit wellicht duidelijk worden als één op de drie mensen ernstig ziek wordt. Inmiddels komt de rampzalige 5G met super hoge frequenties. Deze zal catastrofaal zijn. Laat uw stem horen en teken ook bezwaar aan bij de minister voor gezondheid en dring aan op onderzoek voordat 4G ingevoerd wordt! Ook u heeft recht op gezondheid en de overheid is verplicht ons te beschermen. Dat kan door goed onderzoek te laten verrichten en vooral vooraf onafhankelijke studies op te zetten die niet gefinancierd zijn door de telecombedrijven zelf.

Natuurlijke middelen:
Er zijn diverse middelen die kunnen helpen om de stralingsbelasting te verminderen; Phosporus (straling) Silicium (geopathie), Jodium (straling) Magnesium phosporicum (straling), verschillende algen (UV- en radioactieve straling). Een van de meest effectieve middelen is CBD Olie, wel van goede kwaliteit. Zie www.optimacbd.com 

Conclusie:
We zien in de kliniek steeds meer patiënten bij wie stralingsoverbelasting wordt gevonden. Na het toepassen van diverse maatregelen of het gebruik van bepaalde producten zien we verbetering optreden. De langetermijngevolgen zouden wel eens veel erger kunnen zijn dan dat we nu weten of denken. Binnen nu en twee jaar praten we net zo over straling als tien jaar geleden over asbest. Maar omdat het nu nog onduidelijk is, is het advies om preventief zo veel mogelijk stralingsbronnen te elimineren, te vermijden en 4G/LTE (inmiddels 5G) niet in te voeren/toe te laten totdat duidelijk is dat het veilig is (en dat is het niet). Eventueel kunt u wat producten gebruiken en goed aarden. Maar laat u eerst doormeten door professionals of u stralingsbelast bent en om het voor- en na-effect te zien. In Rusland zijn honderden studies gedaan naar de effecten van straling. Dr. Karl Hecht heeft meer dan 500 Russische publicaties vertaald waaronder diverse over de effecten van straling. De overheid zou meer verantwoording moeten nemen in meer en onafhankelijk onderzoek, en de industrie zou op zoek moeten gaan naar andere vormen van straling die veilig voor de natuur is. Maar die weg is nog lang en de hoop is dat er een goede vinding voor veilige stralingsvormen wordt gedaan.

Over de auteur:
Martin Möhrke is een pioneer in zowel de reguliere als complementaire geneeswijzen en gespecialiseerd in medische diagnose en therapiesystemen. Hij is in 2005 verhuisd omdat er een GSM-mast werd geplaatst achter zijn huis. Statistisch gezien komen rond GSM-masten veel ziekten voor met (on)verklaarbare oorzaak. Hij heeft een eigen praktijk voor Natuurgeneeskunde ( www.optimahealth.nl ) in Numansdorp die hij samen runt met Brenda Overweg. Hij meet patiënten door die onverklaarbare klachten hebben, met diverse medische diagnostische als therapeutische systemen en kan daarmee het effect van straling laten zien. (Onder andere Prognos, NES Health, Cell-Wellbeing, Varicor (HRV), Kirlian camera’s, Infrarood camera’s). Daarnaast onderzoekt hij, in samenwerking met artsen, universiteiten en therapeuten,diverse diagnostische en therapeutische systemen of producten voor de FAIM (Foundation for Alternative and Integrative Medicine) op hun werkzaamheid en effectiviteit.

Artikel herzien 3 Juni 2017

Bronnen:

En uiteraard google zelf eens.

Deel gerust dit artikel met anderen.