06 51 925 405 info@optimahealth.nl

VARICOR HRV

HRV staat voor Heart Rate Variability. Het is een meetsysteem waarmee we de status van je autonome zenuwstelsel vaststellen. Als je chronische klachten hebt, is de kans groot dat dit verstoord is en er een onbalans is tussen het sympatische en het parasympathische deel. De meting geeft je mate van stress aan en hoe vol of leeg je ‘accu’ is.

Met de Varicor:

  • bepalen we nauwkeurig de verstoring
  • leggen we de relatie tussen deze informatie en die van de Prognos
  • kunnen we hartdefecten vroegtijdig identificeren en hartfalen voorkomen
  • stellen we bij (top)sporters vast of de trainingen met de juiste intensiteit plaatsvinden en in welke mate het lichaam daarvan herstelt
  • stellen we bij (top)sporters dreigende overtraindheid vast en voorkomen die
  • bepalen we op welke afdelingen binnen een bedrijf sprake is van stress en welke werknemers het meeste stress ervaren.
  • Dringen we binnen een bedrijf het ziekteverzuim terug omdat we vroegtijdig signaleren.

Hieronder een voorbeeld van iemand met een burn-out (die heeft onder andere uitgeputte bijnieren).

burnout-hrv-varicor