06 362 70 986 miranda@optimahealth.nl

Wat is de oorzaak?

Om de oorzaak van jouw klachten in kaart te brengen worden in het eerste gesprek  de voornaamste klachten besproken. Ook wordt gevraagd naar eerdere behandelingen en gebruik van medicijnen en/of andere middelen belangrijk.

Er wordt ook informatie verkregen door bijvoorbeeld naar de tong, het gezicht en de nagels te kijken.

Vervolgens wordt met het Prognos computer-analyse systeem de energietoestand van de 24 hoofdmeridianen, zoals die in de acupunctuur bekend zijn, gemeten. Elk meridiaan is verbonden met een orgaan, wervel, een groep spieren, een emotie, een chakra, een basisbehoefte en een gebitselement.

De meetresultaten worden op het beeldscherm weergegeven in duidelijke grafieken en overzichten. Op basis hiervan kan de behandelaar bepalen welke meridianen een energetische verstoring hebben, wat de (primaire) oorzaken hiervan zijn én hoe dit opgelost kan worden.

grafiek van gevonden oorzaken

Om de meting te kunnen uitvoeren krijgt de patiënt een bandje om de pols. De meridianen worden gemeten aan het begin en einde van de meridianen die zich in handen en voeten bevinden.

De oorzaken van klachten zijn heel divers maar kunnen worden onderverdeeld in een aantal hoofdoorzaken. Alle verstoringen kunnen nauwkeurig met het Prognos systeem gemeten worden:

Tijdens het eerste bezoek worden alle functies en oorzaken gemeten om een complete diagnose te kunnen stellen. Na het vraaggesprek en de meting krijgt de patiënt uitleg en informatie over de bevindingen: welke oorzaken zijn er gevonden die tot bepaalde klachten hebben geleid en wat kunnen we er aan doen.

Enkele voorbeelden

Ter illustratie hieronder enkele voorbeelden van oorzaken van klachten die mogelijk herkenbaar zijn.

  • Bij spastische dikke darm klachten vinden we vaak een onverwerkte emotie in combinatie met een pathogene schimmel-, virus-, bacterie- en /of parasiet activiteit.
  • Bij ME of chronisch vermoeidheidssyndroom is er veelal sprake van een sluimerende virusactiviteit van de lever- de nier- en de miltmeridiaan. Vaak is er sprake van onverwerkte emoties die zijn ontstaan in een drukke periode met overactiviteit.
  • Bij een allergie is er sprake van een storing van het immuunsysteem ontstaan door één of meerdere van bovenstaande 13 oorzaak categorieën. Deze zijn met het Prognos-systeem vast te stellen en op te heffen.
  • Bij fibromyalgie is er sprake van een spiermetabolisme storing door een combinatie van een sluimerende virus activiteit, onverwerkte emoties met hypofyse storing en een levermeridiaan storing die door allerlei oorzaken, meetbaar met Prognos, ontstaan kan zijn.
  • Bij (constitutioneel) eczeem is er meestal sprake van een niermeridiaan storing, gepaard gaande met een toxische belasting, bijvoorbeeld door inentingen, medicatie, tandmaterialen, narcose of verfstoffen in combinatie met niet geïntegreerde emoties.
  • Bij Multiple Sclerose is er sprake van een zware metaalbelasting, een virusbelasting en een ernstige geopatische/elektrosmog belasting.
  • Reumatoïde artritis wordt sterk geactiveerd door gebitsklachten, zoals wortelkanaalklachten, een dikke darm- en levermeridiaan storing en een pathogene bacterieactiviteit in de darmen.

Als een ziekte erfelijk aanwezig is kan deze erfelijke zwakte geactiveerd worden door elk van de 13 oorzaakcategorieën. Door de aanwezige oorzaken te elimineren kan de erfelijk aanwezige ziekte voorkomen of afgeremd worden. Afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt, leidt dit tot een bepaalde mate van verbetering of genezing.

Kijk ook eens op Prognos voor informatie over dit meetsysteem.